Privatumas

PRIVATUMO POLITIKA 

Turinys:

 1. Bendrosios nuostatos
 2. Kas atsakingas už Jūsų duomenų tvarkymą ir su kuo galite susisiekti
 3. Ką mes tvarkome?
 4. Kokiu tikslu tvarkome asmens duomenis? Kaip juos gauname? Kokiomis priemonėmis tvarkome?
 5. Kam perduodame Jūsų asmens duomenis?
 6. Kiek laiko tvarkome Jūsų duomenis?
 7. Kokias turite teises dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo?
 8. Ar galite atšaukti savo sutikimą mums tvarkyti Jūsų asmens duomenis?
 9. Kaip mes užtikriname Jūsų duomenų saugumą?
 10. Kam galite skųstis dėl duomenų apsaugos pažeidimų?

1. SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 1. UAB „Nippon Auto“ (toliau – Bendrovė arba „mes“), gerbia savo klientų privatumą ir imasi reikalingų priemonių jam saugoti. Ši Privatumo politika paaiškina, kokia informacija yra renkama ir kodėl; kaip ji yra naudojama, tvarkoma ir saugoma; kokias galimybes turi klientai dėl savo asmens duomenų naudojimo. Ši Privatumo politika taip pat taikoma Bendrovės komerciniams pasiūlymams, pasiūlymams, naujienlaiškiams ir reklamoms, kurios yra siunčiamos elektroniniu paštu ar skelbiamos Bendrovės ar trečiųjų asmenų svetainėse.
 2. Tvarkydami Jūsų duomenis, vadovaujamės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas arba BDAR) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.
 3. Privatumo politika parengta 2018 m. birželio 1 d. Esant poreikiui, ją galima keisti. Apie atnaujintą politiką paskelbsime interneto svetainėje nipponauto.lt.

2. SKYRIUS

KAS ATSAKINGAS UŽ JŪSŲ DUOMENŲ TVARKYMĄ IR SU KUO GALITE SUSISIEKTI? 

 1. UAB „Nippon Auto“, juridinio asmens kodas 302662863, buveinės adresas Oslo g. 7, Vilnius, yra atsakinga už Jūsų asmens duomenų tvarkymą mūsų interneto svetainėje www.nipponauto.lt, derinant būsimos sutarties sudarymą ir vykdant sudarytas sutartis, pristatant prekes, taip pat fizinėje parduotuvėje (salone).
 2. Jūsų klausimus, prašymus ir siūlymus, susijusius su tuo, kaip tvarkome Jūsų duomenis, galite pateikti paštu adresu UAB „Nippon Auto“, Oslo g. 7, Vilnius arba elektroniniu paštu privatumas@nipponauto.lt. Pasistengsime į juos atsakyti per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų prašymo gavimo dienos. 

3. SKYRIUS

KĄ MES TVARKOME?

 1. Mes tvarkome:
  • Pagrindinius asmens duomenis: Jūsų vardą, pavardę, adresą, el. pašto adresą, telefono numerį, gyvenamosios vietos ar prekių/paslaugų pristatymo vietos adresą, pašto kodą ir kitus su tuo susijusius kontaktinius duomenis. Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslais, sąskaitos išrašymo tikslais taip pat galime prašyti Jūsų asmens ar kito identifikacinio kodo ar gimimo datos.
  • Identifikavimo duomenis ir duomenis apie Jūsų elgesį internete: Jūsų vietos nustatymo duomenis pagal Jūsų faktinio elektroninių ryšių paslaugų naudotojo galinių įrenginių geografinę buvimo vietą, prisijungimo įrenginį, IP adresą, Jūsų elgesį mūsų tinklalapyje, informaciją apie Jūsų naršymą mūsų svetainėje (srauto duomenis, prisijungimo laiką, trukmę, atsijungimo, kitus naršomus tinklalapius, iš kurių ateinate ir į kuriuos išeinate, mūsų svetainėje spaudžiamas nuorodas, naršymo ir skaitymo laiką).
  • Finansinius duomenis: mokėjimų istoriją, informaciją apie mokėjimus (t.y. banko ar kredito kortelės duomenis (įskaitant ir ant kortelių nurodytą vardą, pavardę, kortelės rūšį, numerį, galiojimo datą, CVV/CVC kodą), banko sąskaitos Nr.).
  • Duomenis apie Jūsų užsakymus ir jų vykdymą: užsakymų ir pirkimų istoriją, sudarytas sutartis, mokėjimų istoriją, įsiskolinimus.
  • Vizualinius duomenis: tais atvejais, kai lankotės mūsų atstovybėje, kurioje įrengtos vaizdo kameros.
  • duomenis: informaciją apie Jūsų sutikimą ar nesutikimą dėl duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais ir kitus duomenis, kurie renkami sutartinių įsipareigojimų vykdymo pagrindu ir tikslais arba su Jūsų sutikimu, kai sutikimo prašoma.
  • Duomenis apie atstovavimą: mes galime rinkti Jūsų asmens duomenis, kai prekes ir paslaugas perka įmonė, bet Jūs veikiate kaip įmonės atstovas pagal įstatymą ar įgaliojimą.
 2. Mes netvarkome jokių specialių kategorijų duomenų – tokių kaip duomenys apie Jūsų rasinę ar etninę kilmę, politinius, religinius, filosofinius ar kitus įsitikinimus, narystę profesinėse sąjungose, sveikatą, informacijos apie asmens teistumą ar pan.
 3. Jei Jūs registruojatės mūsų svetainėje www.nipponauto.lt, užsisakote naujienlaiškius, perkate fizinėje parduotuvėje, duodate savo sutikimą asmens duomenų tvarkymui rinkodaros tikslais, laikome, kad Jūs esate sulaukęs 18 metų amžiaus arba, jei nesate sulaukęs 18 metų amžiaus, įsigyti prekes, gauti naujienlaiškius, esate gavęs tėvų sutikimą ir jį esate mums pateikęs el. pašto adresu info@nipponauto.lt arba privatumas@nipponauto.lt. Mes galime tvarkyti Jūsų pateiktus asmens duomenis, kad patikrintume Jūsų amžių ir įgyvendintume tam tikram amžiui nustatytus ribojimus.

4. SKYRIUS

KOKIU TIKSLU TVARKOMEASMENS DUOMENIS? KAIP JUOS GAUNAME? KOKIOMIS PRIEMONĖMIS TVARKOME? 

 1. Jūsų asmens duomenis mes renkame ir tvarkome, kad galėtume pateikti komercinius pasiūlymus, sudaryti ir įvykdyti sutartis, išrašyti sąskaitas, pristatyti prekes, aptarnauti Jus, susisiekti su Jumis Jūsų nurodytais kontaktais, įvykdyti savo kasdienes operacijas, vesti apskaitą, mokėjimų vykdymą ir kontrolę, siūlyti Jums prekes ir paslaugas rinkodaros tikslais, taip patį vykdyti teisės aktų reikalavimus bei apsaugoti savo teisėtus interesus
 2. Jūsų duomenis apie naršymą svetainėje renkame ir tam, kad galėtume pasiūlyti Jūsų mėgstamas prekes ir paslaugas bei pateikti specialius pasiūlymus, pagerinti paslaugų kokybę, tobulinti naršymą ir aptarnavimą svetainėje. Šiuo tikslu renkame:
  • Techninę informaciją, kai Jūs naršote mūsų svetainėje, naudodami „GoogleAnalytics“. Siekdami kuo didesnio Jūsų duomenų privatumo, naudodami „GoogleAnalytics“, nustatėme paslaugą, kad, kai tik duomenis gauna „AnalyticsCollectionNetwork“ https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=en, dar prieš išsaugant ar apdorojant duomenis, Jūsų IP adresas būtų anonimizuotas.
  • Savo internetinėje svetainėje naudojame slapukus („cookies“) – tai nedidelės tekstinės informacijos dalelės, kurios automatiškai sukuriamos prisijungiant prie svetainės ir naršant svetainėje ir yra įrašomos ir saugomos Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. „Google Analytics“ – Google, Inc. (toliau – Google) – ši žiniatinklio analizės paslauga padeda išanalizuoti, kaip naudojamasi interneto svetaine. Slapukais naudojamės rinkdami svetainės lankomumo statistiką elektroninėms paslaugoms vertinti ir reklamos efektyvumui gerinti, teikdami Jūsų interesus atitinkančią reklamą ir pritaikydami svetainę Jūsų poreikiams, vertindami reklamos efektyvumą, apjungdami slapukų surinktus duomenis ir informaciją su kitomis priemonėmis surinktais duomenimis, vertindami Jūsų ankstesnę naršymo istoriją ir poreikius pagal Jūsų įrenginyje fiksuotus slapukus. Visa tai padeda tobulinti svetainės veikimą. Slapukų gauta informacija apie Jūsų naudojimąsi interneto svetaine (standartinė vartotojų nustatymų informacija ir anoniminė informacija apie lankytojo elgesį) bus perduota ir saugoma Google. UAB „Nippon Auto“ nenaudos ir jokiai trečiajai šaliai neleis naudoti statistinės analizės priemonės tam, kad atsektų ar rinktų bet kokią informaciją, leidžiančią nustatyti šios svetainės lankytojų tapatybę. Google gali perduoti „Google Analytics“ surinktą informaciją trečiosioms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymą arba kai tos trečiosios šalys tvarko informaciją Google vardu. Pagal „Google Analytics“ paslaugos teikimo sąlygas Google nesusies jūsų IP adreso su jokia kita informacija, kurią turi Google.
  • Mes taip pat galime rinkti informaciją su Jūsų sutikimu rinkodaros tikslais iš siunčiamų el. laiškų ir naujienlaiškių, siekdami išsiaiškinti, ar el. laiškai buvo atidaryti ir ar jie paskatino Jus atlikti kokius nors veiksmus (atidaryti nuorodas, apsilankyti svetainėje.
 3. Jūsų asmens duomenis vaizdo įrašuose (atvaizdą) tvarkome Jums lankantis mūsų atstovybėje, esančioje Oslo g. 7, Vilnius, norėdami apsaugoti Bendrovės turtą ir kontroliuoti atsiskaitymus. Apie stebėjimą informuojame vaizdiniu žymeniu ir informacine lentele, prieš patenkant į mūsų stebimas patalpas, taip pat šalia vaizdo kamerų patalpoje .
 4. Duomenis gauname iš Jūsų su Jūsų sutikimu, taip pat iš trečiųjų asmenų, ir tvarkome sudarytos sutarties arba Jūsų sutikimo pagrindu, ir kai to reikia sutarčiai ar teisės aktų reikalavimams įvykdyti, Bendrovės teisėtiems interesams apginti.
 5. Jūsų sutikimas yra duodamas Jūsų laisva valia. Jūs galite neduoti sutikimo, nepirkti prekių fizinėje parduotuvėje, ir/ar nesutikti su duomenų tvarkymu rinkodaros tikslais ar savo duotą sutikimą atšaukti vėliau. Jums nedavus sutikimo ar jį atšaukus, kai sutikimas būtinas sutarčiai įgyvendinti, atsiskaitymams apskaityti ir kontroliuoti iki jų visiško įvykdymo, mes galime negalėti pateikti Jums prekių, sudaryti sutarties ar pateikti specialių pasiūlymų. Tačiau Jūs visada turite teisę neduoti sutikimo duomenų tvarkymui rinkodaros tikslais, įskaitant ir naujienlaiškių siuntimą.
 6. Duomenis tvarkome sąžiningai, laikydamiesi konfidencialumo ir to reikalaudami iš mūsų duomenis tvarkančių darbuotojų ir duomenų tvarkytojų, ir saugome juos ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.

5. SKYRIUS

KAM PERDUODAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS? 

 1. Siekdami įvykdyti Jūsų užsakymus ir sudarytas sutartis, Jūsų sutikimo pagrindu, Jums naršant mūsų svetainėje, sutinkant su slapukais („cookies“) ir/ar tiesiogine rinkodara, siekdami reklamuoti ir pasiūlyti Jums savo prekes ir paslaugas, atitinkančias Jūsų pirkimo įpročius ir pageidavimus, užtikrinti savo interesus ir įvykdyti teisės aktų reikalavimus, perduodame surinktus Jūsų duomenis savo partneriams, užsakymų vežėjams, mokėjimus kontroliuojančioms finansų įstaigoms, mūsų draudikams ir konsultantams, bendrovėms, tvarkančioms jungtines skolininkų duomenų rinkmenas ir skolas išieškantiems profesionalams, teismams, reklamos agentūroms, analizės ir paieškos sistemų tiekėjams, mūsų svetainę aptarnaujančiam sistemų administratoriui, taip pat valstybės ir savivaldybės institucijoms ir kitoms patikimoms trečiosioms šalims.
 2. Mes neperduodame Jūsų asmens duomenų į kitas valstybes ir kitiems tvarkytojams, kurie nėra Europos Sąjungos šalys ir joje įsisteigę duomenų tvarkytojai, nebent pateiktumėte tokį prašymą raštu ar reikėtų įvykdyti tarp mūsų sudarytą sutartį toje užsienio valstybėje.

6. SKYRIUS

KIEK LAIKO TVARKOME JŪSŲ DUOMENIS?

 1. Jūsų asmens duomenis tvarkome, kol įgyvendiname Politikoje numatytus tikslus, kuriems duomenis renkame, arba 10 metų nuo paskutinio prekių ar paslaugų pirkimo, arba jei gaunate mūsų naujienlaiškį – naujienlaiškio atidarymo – pagal tai kuris veiksmas, susietas su konkrečiu terminu, įvyksta vėliausiai, jei teisės aktai nenumato reikalavimo privalomai archyvuoti duomenis ir saugoti juos ilgiau.
 2. Vaizdo įrašus saugome 2 savaites nuo jų padarymo dienos ir eilės tvarka pagal seniausius, kuriems suėjęs saugojimo terminas, sunaikiname, jų neperžiūrinėdami, jei nėra teisėto Bendrovės intereso juos saugoti ilgiau ir jei teisės aktai nenumato reikalavimo privalomai archyvuoti duomenis ir saugoti juos ilgiau.
 3. Duomenis, surinktus rinkodaros tikslais, tvarkome 5 metus nuo jų surinkimo arba kol jie reikalingi surinktiems tikslams, jei toks terminas yra trumpesnis, jei teisės aktai nenumato reikalavimo privalomai archyvuoti duomenis ir saugoti juos ilgiau.

 7. SKYRIUS

KOKIAS TURITE TEISES DĖL JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO?

 1. Jūsų teisės:
 • Jūs turite teisę gauti mūsų patvirtinimą ar tvarkome Jūsų asmens duomenis ir, jei tvarkome, su jais susipažinti, gaunant mūsų tvarkomų Jūsų asmens duomenų suvestinę.
 • Reikalauti ištaisyti netikslius Jūsų asmens duomenis. Įgyvendinti šią savo teisę galite kreipdamiesi į mus paštu adresu UAB „Nippon Auto“, Oslo g. 7, Vilnius, arba elektroniniu paštu privatumas@nipponauto.lt.
 • Reikalauti panaikinti Jūsų asmens duomenis („teisė būti pamirštam“).
 • Nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu.
 • Reikalauti apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą.
 • Kreiptis dėl Jūsų duomenų perkeliamumo ir, kai mūsų turimi Jūsų duomenys yra struktūruoti ir automatiškai nuskaitoma forma, prašyti persiųsti juos Jūsų raštu nurodytam kitam duomenų valdytojui.
 • Skųsti mūsų vykdomus Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei jie neatitinka teisės aktų reikalavimų, priežiūros institucijai.
 1. Daugiau sužinoti apie šias teises galite Bendrajame duomenų apsaugos reglamente ir https://www.ada.lt/go.php/JUSU-TEISES770.
 2. Pateikti mums prašymą įgyvendinti savo teises galite paštu adresu UAB „Nippon Auto“, Oslo g. 7, Vilnius arba elektroniniu paštu privatumas@nipponauto.lt.

Mes galime paprašyti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento, leidžiančio tinkamai identifikuoti Jus, o siekiant susipažinti su vaizdo įrašais – ir fotonuotraukos, kuri leistų Jus identifikuoti įraše, taip pat prašome nurodyti vaizdo įrašo datą, laiką ir trukmę. Kadangi nenaudojame automatinės atvaizdo atpažinimo funkcijos vaizdo įrašams ir be tokios technologijos įrašų peržiūrėjimas sukuria neproporcingai dideles darbo ir laiko sąnaudas, prašome nurodyti kuo tikslesnį įrašo laiką, kuris negali būti ilgesnis nei 1 valanda, kadangi, dėl didelių sąnaudų, su ilgesnės trukmės įrašais susipažinti galimybės nėra.

 1. Į Jūsų prašymus atsakysime per 30 kalendorinių dienų, išskyrus atvejus kai Jūsų prašymo įgyvendinimui reikalingas terminas gali būti pratęstas iki 60 kalendorinių dienų.

 8. SKYRIUS

AR GALITE ATŠAUKTI SAVO SUTIKIMĄ MUMS TVARKYTI JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

 Kai Jūsų asmens duomenis tvarkome dėl Jūsų duoto sutikimo, savo sutikimą galite atšaukti, pateikę savo sutikimo atšaukimą tokia tvarka:

  • Paštu adresu UAB „Nippon Auto“, Oslo g. 7, Vilnius arba elektroniniu paštu privatumas@nipponauto.lt.
  • Atsisakant naujienų, akcijų ir naujienlaiškių – taip pat ir paspaudus nuorodą elektroniniu paštu siunčiamų elektroninių laiškų (naujienlaiškių) apačioje („Unsubscribe“ ar „Atsisakyti naujienlaiškio“).
 1. Duomenų rinkimo per „GoogleAnalytics“ galite atsisakyti, apsilankę http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 2. Turite teisę nesutikti, kad būtų įrašomi slapukai Jūsų įrenginyje, nustatydami savo naršyklės parametrus taip, kad ji nepriimtų trečiųjų asmenų slapukų, o jau įrašytus slapukus ištrinti, tačiau tokiu atveju kai kurios mūsų svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos ar svetainės naršymo kokybė pablogės.
 3. Primename, kad Jūsų sutikimo atšaukimas neturi įtakos Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisėtumui prieš sutikimo atšaukimą.

 9. SKYRIUS

KAIP MES UŽTIKRINAME JŪSŲ DUOMENŲ SAUGUMĄ? 

 1. Mes naudojame tinkamas technines ir organizacines priemones Jūsų duomenims apsaugoti. Tačiau negalime garantuoti visiškos duomenų saugos internete, kai Jūs paskelbiate savo asmens duomenis. 

10. SKYRIUS

KAM GALITE SKŲSTIS DĖL DUOMENŲ APSAUGOS PAŽEIDIMŲ? 

 1. Mes labai stengiamės visapusiškai apsaugoti Jūsų asmens duomenis, tačiau jei manote, kad tvarkydami Jūsų duomenis pažeidžiame Jūsų teises ar duomenų apsaugos įstatymus, prašome mums nedelsiant apie tai pranešti paštu adresu UAB „Nippon Auto“, Oslo g. 7, Vilnius arba elektroniniu paštu privatumas@nipponauto.lt. Esame pasirengę imtis visų teisėtų priemonių, kad operatyviai pašalintume kilusius nesklandumus ir galimus pažeidimus, kad dar geriau užtikrintume Jūsų duomenų saugumą ir tinkamą jų tvarkymą pagal teisės aktų reikalavimus.
 2. Jūs taip pat galite pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (juridinio asmens kodas 188607912, adresas A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, faks. (8 5) 261 9494, el. paštas ada@ada.lt).