Aplinkosauga

„Honda“ kompanija jau daug metų yra priešakyje, kai kalbama apie aplinkosaugos aspektus: įmonė rimtai prisiima atsakomybę ir, būdama pasauline transporto priemonių gamintoja, ji yra tvirtai pasiryžusi savo produktų įtaką, kur tik įmanoma, mažinti iki minimumo. Tuo tikslu „Honda“ remia veiklą, gerinančią automobilių perdirbimą, siekiant efektyvesnio jų panaudojimo ir pakartotinio resursų išnaudojimo.

Plačiau apie pilną automobilių panaudojimo ciklą juos perdirbant.

UAB „Nippon Auto“, atsižvelgdama į Europos Sąjungos direktyvos 2000/53/EC reikalavimus ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, taip pat siekia prisidėti prie aplinkosaugos ir skiria daug dėmesio eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymui.

Informacija demontuotojams

Visa informacija demontuotojams apie transporto priemonių ir jų dalių konstrukciją, dalių pakartotinį panaudojimą, transporto priemonėse esančias pavojingas medžiagas ir jų pašalinimą saugiais būdais transporto priemonių demontavimo metu, yra teikiama oficialioje pagrindinių pasaulio automobilių gamintojų konsorciumo sukurtos IDIS („International Dismantling Information System“) sistemos svetainėje.

Ši informacija taip pat teikiama visuose naujų automobilių pardavimų salonuose.

Informacija savininkams

Eksploatuoti netinkamų „Honda“ transporto priemonių savininkai gali atiduoti automobilius utilizavimui. Jeigu utilizuojama transporto priemonė turi visus pagrindinius agregatus ir mazgus, ši paslauga transporto savininkui nieko nekainuoja.

LR Atliekų tvarkymo įstatyme nustatyta, kad atliekų turėtojas privalo eksploatuoti netinkamas transporto priemones perduoti tvarkyti. Jis tai gali padaryti šiais būdais (pasirinktinai):
1) pristatyti į vieną iš eksploatuoti netinkamų transporto priemonių priėmimo vietų;
2) atiduoti jas transporto priemonių gamintojui ir (ar) importuotojui;
3) perduoti tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui;

Daugiau apie senų automobilių utilizavimą taip pat sužinosite čia.

UAB „Nippon Auto“ rūpinasi visų su įmonės veikla susijusių procesų ekologiškumu ir stengiasi užtikrinti aukščiausią atliekų tvarkymo lygį. Viena iš sričių, susijusių su automobilių aptarnavimu, yra alyvos. Susipažinkite su informacija apie galimą alyvų atliekų žalą aplinkai ir jų tvarkymą.

Šioje nuorodoje taip pat rasite informacija kaip tinkamai utilizuoti panaudotą alyvą.